Na wzór “dobrego” pracownika składa się wiele umiejętności poznawczych. Jedną z nich jest przerzutność (inaczej elastyczność) uwagi. Warto uzmysłowić sobie, czy możemy pochwalić się dużym natężeniem tej konkretnej zdolności naszego mózgu. Szczególnie teraz – w dobie szybko zmieniającej się technologii, gwałtownie rozwijającej się nauki i coraz częściej spotykanej płynności zatrudnienia. 🤖

Elastyczność uwagi pozwala nam na dostosowanie myśli i zachowań do nieoczekiwanych zdarzeń. Potrafimy porzucić obrany kierunek działań, jeśli widzimy, że nie przynosi rezultatu.Dlaczego ktoś o silnej zdolności przerzutności uwagi jest wartościowym pracownikiem? Bo świat się zmienia. A jeśli mamy tę zdolność, zmieniamy się razem z nim. Tworzymy alternatywne rozwiązania i łatwiej zaakceptować nam to, że zadanie ewoluuje w trakcie ich planowania. Łatwo nam spojrzeć na problem z różnego punktu widzenia i dzięki temu nasza praca jest bardziej efektywna. 🧠
Po drugiej stronie spektrum leży sztywność poznawcza. Mówimy o niej, gdy trudno dostosowujemy się do zmian, nawet jeśli obrana przez nas metoda działania nie przynosi pożądanych rezultatów. Zachowania bezrefleksyjne i pozbawione płynności utrudniają nam efektywną pracę podążającą za rozwojem rynku. Ale są również przeszkodą w życiu osobistym, bo czasem to nic innego jak zmiana może przywrócić nam pozytywne postrzeganie świata.

Jeśli nasza elastyczność poznawcza jest niska, warto pomyśleć o trybie życia, jakie prowadzimy. Czy dotkliwy stres to w nim codzienność? Neuropsychologowie dowiedli bowiem, że to właśnie on, w zbyt dużych dawkach, upośledza wspomniany zakres umiejętności poznawczych. Ale nie tylko on – tę zdolność można trenować. I warto to zrobić, jeśli chcemy poszerzać swoje kompetencje. 🤓🧐